Gwneud cwyn am lys neu dribiwnlys

Ni fydd eich cwyn yn effeithio ar eich achos.

Ni ellir defnyddio'r ffurflen hon i gwyno am:

  • ganlyniad achos
  • barnwr, ynad, crwner neu aelod o dribiwnlys